Akupunktúra hipertóniás vélemények esetén


Paciensek részére Akupunktúra Mikor egy embert megismerek, először alaposan kikérdezem. Itt az általa megélt tünetek, érzések, és azok kiváltó okai, történései érdekelnek.

A stimulációs lehetőségek az alkalmazott mechanikai módszer, eszköz, gép részére lehetnek kis területű pontok, nagyobb területek, illetve ennél nagyobb kiterjedésű régiók. A beavatkozásokban törekednek arra, hogy a kötőszöveti az izom és fascia valamint a perifériás idegi struktúrák stimulációját végezzék el.

E pontklasszifikáció részletes felosztásban tartalmazza az általános stimulációs gyakorlatban alkalmazott pontokat. A biológiailag aktív pontok elektromos jellemzőinek vizsgálata már korábban elkezdődött, amelynek során igazolták [Niboyet, ], [Okazaki, ] a bőr egyes területeinek csökkent elektromos ellenállását a környezetéhez képest.

Navigációs menü

Ugyanezt akupunktúra hipertóniás vélemények esetén meg később Grall [Grall, ] azzal, hogy a bioaktív pontokban kΩ, míg a fals pontokban 0, MΩ ellenállást mért. Természetesen a pontok körülbelüli elhelyezkedését, közelebbi topográfiáját ismerni kellett.

Történtek mérések [Bossy, ] friss hullákon is, ahol a nedvesség, elektrolitforgalom megléte még mérhetővé tette e pontok meglétét. Később Rabischong [Rabischong, ] sikeresen megismételte ugyanezen méréseket. A vizsgált bioaktív pontok tulajdonságainak további ismeretéhez vezetett azok infravörös emissziós képének mérése [Bergman, ]. Később a figyelem ezen biopontok mérhető anyagcseréjének kutatása felé fordult, és a pontok által kibocsátott CO2 quantitatív mérésével Eőry Ajándok [Eőry, ] ezt sikeresen bizonyította is.

Az egyes pontok mechanikai stimulációjával előidézhető, ún.

akupunktúra hipertóniás vélemények esetén

TC 99 izotóp beadását követően szcintillációs kamerával a pont és környékének detektálása [Darras, ] újabb lépést jelentett a bizonyítások között. A bioaktív pontban elvégzett elektromos stimuláció tovaterjedésének, illetve a csatorna mellett és nem a dermatoma határain belül történő ingerület tovaterjedését mint az Electrical Propagation along the Channels jelenségét [ EPEC Mussat, ] ismerik ma.

A biostimuláció jelenségének megértéséhez a stimulálandó aktív pontok morfológiai ismerete elengedhetetlen. Ezen pontok mérete  mm² nagyságú, [Bossy, ], de akár akupunktúra hipertóniás vélemények esetén is lehet humán vonatkozásban.

  • Akupunktúra – Wikipédia
  • Vérnyomáscsökkentés és mellékhatás Évszázadokkal ezelőtt az orvoslás legfontosabb terápiás módszerei közé tartozott az érvágás, amit a legkülönfélébb indikációk esetén vetettek be.

A tapasztalatok alapján nagy testű haszonállatokban az ismert humán azonos pontok területénél lényegesen nagyobb a területe.

Az akupunktúrás pont nem korlátozódik a bőrfelszínre, hanem az alatta elhelyezkedő izomzatot, kötőszöveti struktúrát is magában foglalja [Chang, ], [Takeshige, ].

Segít-e az akupunktúra a vérnyomás csökkentésében?

Elektronmikroszkópos vizsgálatok igazolták, hogy a pont egy verticális oszlopként jelenik meg, amely átjárást biztosít a bőr felszíne és a mélyebb szövetek között. Ugyanezt igazolta később Heine [Heine, ] majd Dung [Dung, ] is egymástól függetlenül.

akupunktúra hipertóniás vélemények esetén

Egyes pontok azonosak a cranialis spinális idegvégződésekkel [Gunn, Melzack, ] illetve mások különálló ér—ideg komplexumok penetrációi a szuperficiális fascián Serisawa, Heine [Serisawa, Heine ] szerint.

Az állati és emberi bioanyagban történő topográfiai vizsgálatok is megerősítik azt, hogy ilyen bioaktív pontokat találunk a csontok mentén a perifériás idegek behatolási helyeinél a csontok forameneibe [Omura, ], a neuromuscularis összeköttetéseknél [Melzack, Liu, ], a pontokat a nagy perifériás idegek elágazásai, valamint a ligamentumok szenzitív pontjai, humán bioanyagban a sutura calvariae vonalaiban észlelhetők.

Több éves tapasztalatok alapján, léteznek speciális, csak patogén körülmények között tapintható, a környező szöveti struktúrától konzisztenciájukban eltérő tapintású tenderpontok, amelyek funkcionális akupunktúrás pontoknak felelnek meg, azaz kezelésükkel a pont a későbbiekben nem tapintható. Ez a biostimuláció által elindított folyamat kedvező kimeneteléről is felvilágosítást ad.

A bioanyag bőrfelszíne, azaz az idegrendszer vonatkozásában, a bőrben levő perifériás receptorok és a központi autonóm idegrendszer kapcsolata során a biostimulációs inger, azaz az afferens impulzus útja a kontralaterális hypothalamus anteriorhoz vezet, ahol a szomatoautonóm reflex aktiválása bekövetkezik.

akupunktúra hipertóniás vélemények esetén

Az efferens impulzus útja a hipotalamusz reflexközpontnából — a cholinerg vasodilatator idegeken keresztül — az érintett területre vezet vissza, amelynek az eredménye: a fájdalmas és spasticusan görcsös izom vazodilaktációja bekövetkezik[Melzack és Wall, ]. Ez központi idegrendszeri hatás, amely erősíti a biostimulációs mechanikai vagy elektromos, vagy elektromágneses inger lézer, mágnesmező lokális, a terület ereinek falára ható vasodilatativ hatását [Takeshige, ].

A biostimuláció helye a beavatkozás után perccel ellazult. Ez a lokális axonreflex és a központi idegrendszeri hatások közös ellazító befolyására utal. A periféria és az autonóm idegrendszer kapcsolata a biostimuláció vonatkozásában[ szerkesztés ] A mechanikus biostimuláció során elsődleges a nociceptiv input az A-deltarostok és a vékony velőtlen C-rostokon keresztül a dorzális gerincvelői szarvban.

Akupunktúrás gyógyítás Mosonmagyaróváron

Ezek kerülnek ingerületbe először. Igazolt, hogy az A- deltarostok stimulációja gátolni képes a C-rostokét az ingerület kompetitív gátlása révén, azaz a C-rostokon befutó impulzusok gátlásával [Melzack és Wall, ].

Egy Calcitonin gén kapcsolt peptid cCRP termelődik, ha a fájdalmasan kontrahált izomba akupunktúrás tűt helyeznek. Az axon collaterálisok a kolinerg idegvégződéseket izgatják, amelyek a környező erekhez vezetnek. A nagy felszálló pályák érintetlensége szükséges ehhez a mechanizmushoz, ott ahol pl.

Amikor a veterinárius vagy humán bioegyedek paravertebrális ganglionjait stimuláljuák, az ingert a környéki idegrendszer szimpatikus rostja vezeti, amely által az Ach-kibocsátás acetilkolin növekedik [He és mtsai, ].

Akupunktúra

A megnövekedtet Ach a bioanyag spasztikus, iszkémiás izomzatában az erek tágulásához vezet. A folyamatban újabban tisztázódott a Substantia P [Chang, ] jelenléte, akupunktúra hipertóniás vélemények esetén a tű hegye körül megjelenő, hosszú aktivitású neurotranszmitter, a fájdalomingerek kémiai átvitelében játszik szerepet. Ezen folyamatokból látjuk, hogy a perifériás biostimuláció folyamán mind a centrális, mind a lokális autonóm független idegrendszer aktiválódik.

Az akupunktúra segítségével létrehozható fájdalomcsillapítás analgesia e módszerrel történő kivitelezésére a Ennek is köszönhető, hogy akupunktúra hipertóniás vélemények esetén módon e terület került a kutatások előterébe, holott a hagyományos kínai orvoslás nem csupán a fájdalomcsillapítás területén ért el eredményeket. Ezt igazolták a bioanyag laktációra kifejtett pozitív biostimulációs hatás elérésével száraz szúrás útján.

Az első, feltárt mellkasban végzett műtét végzése akupunktúrás fájdalomcsillapítás mellett [Kína, ], valamint az élő bioanyagban jelenlevő endogén opiátok felfedezése óta [Goldstein, ], [Snyder és ], [Simantov, ] [Stux és Pomeranz, ] ma már tudjuk, hogy a száraz szúrás általi stimulációban 15 klasszikus neurotranszmitter [Mayer, ], [Zhang, ], [Pomeranz és Chin, ], 20 opioid peptid [Cheng és Pomeranz, ], [Han és mtsai, ], [Kitade és mtsai, ], valamint az endogén opiátok három nagy csoportja, a béta-endorfin, enkefalin, dinorfin játszik fontos szerepet [Pomeranz és Chin, ], [Lee és mtsai, ], [Clement-Jones és mtsai, ].

A fájdalomcsillapító mechanizmusban lényeges a bioanyag fájdalommodulációs rendszerének aktiválódása.

  1. Progresszív magas vérnyomás kezelés
  2. A magas vérnyomás sürgősségi ellátásának normái
  3. - Все тебя очень любят.

Az endogén és exogén noxák informatív észlelése folyamán lényegesek a perceptív folyamat változásai. A fájdalomélmény emocionális feldolgozása is fontos. A kognitív folyamatok, a múltbeli tapasztalatok, a figyelem stb. A fájdalom felfogása, facilitációs rendszere mellett jelen van a bioegyedekben a fájdalom gátlórendszere is.

Ez a homeosztázist biztosító védekező idegrendszeri szerveződés egyik fajtája. Sokáig tartotta magát az a téves hiedelem, hogy a száraz szúrás által kiváltott fájdalomcsillapítás csupán placebóhatású. Bár a placebóhatás a humán bioanyagban minden valószínűség szerint is kb. Beavatkozások és akupunktúra hipertóniás vélemények esetén évek során kialakult tapasztalatok alapján is elmondható, hogy a placebóhatás állatoknál nem működik, ugyanakkor a stimulációs eredmények és más célokkal történt veterin kezelések [Kothbauer és tsai,] is alátámasztják a száraz szúrással történő fájdalomcsillapítás hatékony működését veterin bioanyagban.

Ha a száraz szúrás elektromos ingerléssel egészül ki, akkor elektroakupunktúráról beszélünk.

akupunktúra hipertóniás vélemények esetén

Az elektorakupunktúrás analgesia eszköze a tű és a hozzá csatlakoztatott olyan négyszögimpulzust adó áramforrás, amely alacsony frekvenciával és a veterin bioanyag számára elviselhető, humán bioanyag számára könnyebben kontrollálható magasabb intenzitású elektromos biostimulációját adja a pontoknak.

A beavatkozások során főleg a kisállatpraxisban sikeresen alkalmazható volt fájdalomcsillapítás elérésére. Az alacsony frekvencia eseteinkben 2—4 Hz-es biostimuláció, amelynek eredménye: sebészi analgesia fájdalomcsillapítás volt, amely lassan kialakuló, a bioanyag egész testére ható eredményt hozott. Jellemző rá, hogy folyamatosan fennáll az ingerlés után is. A generalizált, diffúz hatást kumulatív hatásúvá növelhetik egy-egy újabb stimulációval.

Ezt alátámasztják mások adatai is [Omura, ]. Humán és veterin bioanyagban igazolt az, hogy ezen beavatkozás endorphin dependens, a mély izomzat szenzoros receptorainak stimulációval az encephalin kibocsátása nő [Pomeranz, ].

Ezen tényt igazolja az is, hogy ez a folyamat naloxonnal blokkolható, amely ismert opiát antagonista. Ennek magyarázata az, hogy a perifériás idegrendszer impulzusait a aritmia hipertónia kezelése hosszúpályarendszerek a gerincvelő fehér állományában szállítják fel a központi agyi magvakhoz, majd az agykéreghez.

  • Szimpatika – Segít-e az akupunktúra a vérnyomás csökkentésében?
  • A jóga javítja az SM-betegek állapotát Washington DC-ben, a Georgetown Egyetem Orvostudományi Központjának munkacsoportja Ladan Eshkevari vezetésével indította el azt az állatkísérletet,  amely új utat jelenthet az évezredek óta alkalmazott kínai gyógymód, az akupunktúra alkalmazásában.

A folyamat methionin-encephalin függő. A beavatkozásokban az egyik oldalon alkalmazott akupunktúra hatását az oldalak keringési különbsége nem befolyásolta. A Hagyományos Kínai Orvoslás című részben leírt QI érzés olyan szenzáció, amit a biostimulációt követően a humán bioanyag képes csak leírni, fontos a sikeres analgetikus hatás eléréséhez [Pomeranz, ].

A nyitólapról ajánljuk

Ha az alacsony, paprika és magas vérnyomás frekvenciát emelik 10 Hz feletti értékre, a keringő opiátok enzimatikus bontását megnövelve [Omura, ], csökkenő analgeticus hatást váltott ki. Az akupunktúrás fájdalomcsillapítás és az endogén opiátok kapcsolatában fontos szerepet játszó peptidek a következők: a béta endorfin legnagyobb opiát aktivitásúamelynek alacsony frekvenciájú.

Az encephalin—methionin— encephalin tengely, a leucin—encephalin, és az igen fontos szerepet játszó dinorfin a gerincvelőben magas frekvenciájú elektromos stimulációnál kibocsátása nő [Pomeranz, ] szerepe a szegmentális—lokális fájdalom gátlásaa hisztamin, bradykinin, PGE-2, PGE 2 alpha angiotensin CCK 8. Az akupunktúrás fájdalomcsillapítás egyéb mediátorai, a neurotranszmitterek a szerotonin ncl.

A vasoaktív anyagok és a biostimulált terület érfaltágulata következtében megváltozik az érintett terület mikrokeringése, amely az odaáramló hormonok, szöveti anyagok fokozódó helyi koncentrációjában nyilvánul meg [Yu, ], [Yang és mtsai, ], [Wong és Brayton, ].

A fájdalom érzete és a perifériás sympathicus tónus szoros kapcsolatban áll egymással a fokozott tónus fokozott fájdalomérzetet ad. Szakcsi, ]. A vér kémiai és immunológiai paramétereinek változása biostimuláció után[ szerkesztés ] Az alábbi vizsgálatok igazolják a biostimuláció vérkémiai és immunológiai hatásait, amelyek humán és veterin bioegyedekben követhetők.

Csökkenti-e az akupunktúra a vérnyomást?

A cortizol ACTH szint emelése lóban [Ying és mtsai, ], a szérum glükóz emelkedik [Liu és Sun, ], [Fan, ] ha megelőzően alacsony volt humán bioanyagban, de ez csak néhány tized mmol nagyságrendű volt a korábbi vizsgálatokbancsökken, ha megelőzően magasabb volt ugyancsak néhány mmol-lal, tehát nem jelentheti a humán bioanyag cukorbetegség elleni terápiáját. Különösen nem, ha az már szubsztitucionális inzulinra szorul!

Ugyancsak korábban, és a vizsgálatainkkal is igazolt, hogy a humán bioanyagban a triglicerid, phospholipid, cholesterol szint csökken [Kampik, ], [Omura, ], [Ma, ], [Wu, ], amely érvédő, a keringési betegségek egyik fontos rizikófaktorát csökkentő tény [Guan, ], [Omura, ]. Az immunológiai változásoknál viszont a lymphocyta blastogenezis növekedett, a fagocitózis és fibrinolitikus aktivitás fokozódása megfigyelhető volt.

A béta, gamma globulin -szint emelkedése lysozyme, agglutininek, opsoninok, complement szint is fokozódott [Mester és mtsai, ].